Jak powtarzać konkretne słowa w „Powtórce słownictwa”?

Obserwuj