Jeśli jesteś użytkownikiem Premium, możesz uczyć się z dowolnego miejsca na swoim urządzeniu mobilnym.

Jeśli korzystasz z systemu iOS lub Android, możesz zawczasu pobrać potrzebne lekcje, klikając ikonkę pobierania obok wybranej lekcji.

Materiały możesz pobierać lekcję po lekcji (a nie cały poziom naraz).

Prosimy mieć na uwadze, że ze względu na regularne dodawanie nowych treści, pobrane lekcje mogą zostać usunięte, jeśli zmieni się wersja aplikacji.

Dlatego zalecamy pobieranie materiałów dzień po dniu, aby być na bieżąco z najnowszymi lekcjami!

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie