Test językowy pomaga w rozpoczęciu nauki na właściwym poziomie.

Być może znasz już podstawy i nie chcesz zaczynać od pierwszej lekcji.

Po dokonaniu rejestracji będziesz mieć możliwość wykonania testu językowego.

Jeśli wówczas pominiesz ten krok, możesz wykonać test później.

Aby to zrobić, przejdź do opcji Ustawienia > Konta i wybierz polecenie „Wykonaj test językowy”.

Account_PL.png

Prosimy mieć na uwadze, że nasz Test językowy dostępny jest tylko w kursach angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego i francuskiego.

Jeśli chcesz sprawdzić swoje obecne umiejętności językowe, możesz wykonać test ponownie.

Zwróć uwagę, że wszystkie lekcje poniżej poziomu osiągniętego w teście językowym zostaną oznaczone jako ukończone.

Jeśli chcesz usunąć te postępy, skontaktuj się z nami na team@busuu.com.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie