Jeśli jesteś użytkownikiem wersji Premium, możesz po prostu przełączyć jeden język na drugi.

Kliknij flagę znajdującą się w lewym górnym rogu i wybierz język, którego chcesz się uczyć.

Jeśli nie posiadasz subskrypcji Premium, możesz uczyć się tylko jednego języka. Jeśli język wskazany przy rejestracji został wybrany przez pomyłkę, prosimy o wiadomość pod adresem: team@busuu.com.

Jeśli zgłoszenie nastąpi w pierwszym tygodniu od momentu rejestracji, wówczas wprowadzimy odpowiednie zmiany.

Jeżeli jednak rozpoczniesz już naukę, nie będziemy mogli wprowadzić zmian.

A jeżeli chcesz się uczyć kilku języków, kup członkostwo Premium! Dowiedz się więcej o wszystkich naszych funkcjach Premium na stronie: https://www.busuu.com/pl/premium#premium-why-upgrade

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie