Efektywność Busuu jest dla nas niezmiernie ważna, dlatego regularnie sprawdzamy skuteczność naszej metody nauczania języków.

W roku 2016 we współpracy z zespołem naukowców z City University of New York i University of South Carolina przeprowadziliśmy badania, które miały na celu określenie efektywności naszego produktu.

Badania udowodniły, że 22 godziny na Busuu w wersji Premium odpowiada semestrowi nauki języka na studiach wyższych, a wszyscy uczestnicy uczący się na Busuu przez 16 godzin poprawili znajomość języka.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie