Są to jedne z najważniejszych ćwiczeń w naszych kursach. Pozwalają one na faktyczne użycie języka, którego się uczysz, a nie tylko jego rozumienie i rozpoznawanie. Każde ćwiczenie pisemne posiada instrukcję, zgodnie z którą musisz napisać tekst związany z przerobionym słownictwem i gramatyką.

Na początku może się to wydawać trudne, ale zawsze staraj się napisać tak dużo, jak tylko możesz. Nawet jeśli do głowy przychodzi ci zaledwie parę słów, zapisz je sobie i spróbuj pomyśleć nad innymi. Kiedy już faktycznie nie masz pomysłów, możesz kliknąć podpowiedź i zobaczyć przykładowe rozwiązanie.

Spróbuj jednak odpowiedzieć własnymi słowami i użyć tak wielu słów, jak to możliwe – rodzimi użytkownicy języka poprawią Twoją pracę i podpowiedzą, co możesz poprawić.

Najlepszym sposobem na otrzymywanie dobrych poprawek jest nawiązanie znajomości z jak największą liczbą rodzimych użytkowników języka i poproszenie ich o poprawę Twoich ćwiczeń. Osoby, z którymi możesz się skontaktować, znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce „Poćwicz”.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie