Aby zaktualizować swój profil, przejdź na stronę https://www.busuu.com/dashboard#/settings/account i po lewej kliknij opcję „Ustawienia osobiste”.

Możesz zaktualizować państwo, miejscowość, zawód i płeć, jak również napisać krótką wiadomość o sobie, która pojawi się przy Twoim profilu.

Po wprowadzeniu tych zmian naciśnij przycisk „Prześlij”, a wówczas Twój profil zostanie zaktualizowany.

W obu naszych aplikacjach możesz zaktualizować niektóre informacje o sobie na stronie Profil / Ustawienia.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie