Jeśli masz problemy z pobieraniem plików PDF i otrzymujesz wiadomości o błędach, przede wszystkim usuń tymczasowe pliki internetowe (pliki cookie) i wyczyść pamięć podręczną (cache) oraz zrestartuj swoją przeglądarkę.

Jeśli po wykonaniu zalecanych czynności problemy nie znikną, prosimy o kontakt w celu zgłoszenia błędu. Aby móc pobierać i poprawnie wyświetlać nasze pliki PDF, może być konieczne pobranie odpowiedniego pakietu językowego.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie