Jeśli opłata została naliczona więcej niż raz, prosimy o dostarczenie dowodu płatności (np. wyciągu bankowego), na którym widnieje podwójna transakcja, oraz przekazanie nam wszystkich pozostałych związanych z nią szczegółów.

Prosimy również o podanie swojego pełnego imienia i nazwiska, a także nazwy użytkownika / adresu e-mail, abyśmy mogli szybko zidentyfikować Twoje konto.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie