W celu ćwiczenia wymowy możesz użyć jednego z krótkich dialogów, znajdujących się w rozdziałach z nagrywaniem głosu.

 

Są to scenki, gdzie musisz wysłuchać dialogu i odegrać rolę jednej z dwóch postaci. Do tych ćwiczeń możesz przystąpić tylko, jeśli posiadasz mikrofon. Możesz użyć mikrofonu wbudowanego w swój komputer lub zewnętrznego. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym musisz odblokować dostęp do mikrofonu. Kliknij znajdujący się po prawej stronie przycisk „Zezwól” i zaznacz opcję „Zapamiętaj”.

 

Po odblokowaniu mikrofonu wybierz postać, klikając wizerunek postaci, w którą chcesz się wcielić.

 

Możesz wysłuchać kwestii wypowiadanych przez obie postacie, klikając przycisk odtwarzania, znajdujący się obok pola tekstowego.

 

 

Nagrywaj swoje wersje wypowiedzi, klikając przycisk nagrywania. Aby odsłuchać swoje nagranie, kliknij przycisk odtwarzania. Możesz wykonać tyle nagrań, ile chcesz.

Po nagraniu wszystkich wypowiedzi możesz wysłuchać całego dialogu.

 

Ćwiczenia z nagrywaniem dostępne są tylko dla użytkowników wersji Premium.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie