W busuu oferujemy interaktywne kursy w 12 językach poprzez 3 różne platformy – stronę internetową, aplikację na Androida i aplikację na iOS. Obecnie możesz uczyć się angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, rosyjskiego, polskiego, tureckiego, arabskiego, japońskiego i chińskiego.

Nasze kursy zgodne są z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i obejmują poziomy A1, A2, B1 i B2. Więcej informacji na temat CEFR znajdziesz na stronie: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie