Korzystając z platformy zarządzającej, organizacje mogą obserwować postępy swoich uczniów lub pracowników. Raporty postępów wybranych grup i słuchaczy dostępne są do pobrania w formacie CSV.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie